باشگاه مشتریان استورَک افتتاح شد

باشگاه مشتریان استورک فروشگاه اینترنتی شیراز افتتاح شد

با خرید اینترنتی مواد غذایی،میوه و سبزیجات،انواع محصولات سوپرمارکت از فروشگاه اینترنتی شیراز کارت هدیه،کارت سونا و استخر و تخفیف پله ای هدیه بگیرید

شرایط گرفتن امتیاز در باشگاه مشتریان استورَک:  

  • ثبت نام به عنوان کاربر معرف 10 امتیاز
  • ثبت هر نظر برای محصولات 1 امتیاز
  • شارژ کیف پول هر 10 هزارتومان پس از ۷ روز ماندن در حساب 1 امتیاز
  • خرید هرکیلو میوه 1 امتیاز
  • هر سال همراهی با استورَک 50 امتیاز

خدمات دریافتی از فروشگاه استورَک

مقدار امتیاز

گروه مشتریان

کارت نیم بهاء 4 جلسه سونا و استخر

50 تا 99

مشتریان برنزی

کارت نیم بهاء 8 جلسه سونا و استخر

10000 تومان شارژ هدیه کیف پول

100 تا 249

مشتریان نقره ای

کارت نیم بهاء 12 جلسه سونا و استخر

3 درصد تخفیف در هر خرید

15000 تومان شارژ هدیه کیف پول

250 تا 499

مشتریان طلایی 1 ستاره

کارت رایگان 8 جلسه سونا و استخر

4 درصد تخفیف در هر خرید

25000 تومان شارژ هدیه کیف پول

500 تا 999

مشتریان طلایی 2 ستاره

کارت رایگان 12 جلسه سونا و استخر

5 درصد تخفیف در هر خرید

40000 تومان شارژ هدیه کیف پول

1000 تا 1999

مشتریان طلایی 3 ستاره

 

کارت رایگان 24 جلسه سونا و استخر

کارت رایگان 12 جلسه آموزش شنا

6 درصد تخفیف در هر خرید

100000 تومان شارژ هدیه

2000 به بالا

VIP مشتریان