باشگاه مشتریان


شرایط گرفتن امتیاز در باشگاه مشتریان استورَک:  

    ثبت نام به عنوان کاربر معرف 10 امتیاز
    ثبت هر نظر برای محصولات 1 امتیاز
    شارژ کیف پول هر 50 هزارتومان پس از ۷ روز ماندن در حساب 1 امتیاز
    خرید هر کیلو میوه 1 امتیاز
    هر سال همراهی با استورَک 50 امتیاز

*************

آدرس مجموعه ورزشی جهت استخر و سونا :

شیراز بلوار الزهرا جنب ثبت احوال مجموعه ورزشی شادزیست

شماره تماس : 07137257056