آشنایی با سبزی مخصوص هر غذا

 

سمبوسه= جعفری،گشنیز،تره

سبزی خورش= تره،اسفناج،گشنیز،شنبلیله،جعفری

سبزی ماهی= شنبلیه،گشنیز

سبزی پلو ماهی= شوید،تره،گشنیز،جعفری

سبزی آش= شوید،گشنیز،جعفری،اسفناج،تره

سبزی کوکو= شوید،گشنیز،جعفری،تره،کمی شنبلیله

سبزی آش جو= تره،گشنیز،شوید،جعفری،اسفناج

سبزی پلو= گشنیز،کمی شنبلیله،جعفری،شوید،تره

سبزی خورش کرفس= جعفری،نعنا،کرفس

سبزی کوفته تبریزی= ریحون،ترخون،تره،جعفری،نعنا،شوید،گشنیز

سبزی کلم پلو=کمی شوید،ترخون،جعفری،شوید

سبزی کوفته سبزی= گشنیز،ریحون،تره،شوید،جعفری،ترخون

خرید اینترنتی میوه و سبزیجات استورک

سپاس از همراهی شما عزیزان